3. Detta händer

 
  • Inbjudan till Kristi Himmelfärdsvandring i Valle härad
  • Internationell pilgrimsvandring i Tyskland 30 juli-7 augusti 2019
  • Internationellt pingstkapitel i Belgien 8-10 juni 2019
  • Höstmöte i Allngsås 5-7 oktober 2018
  • Se hela vårt PROGRAM