2. Vad gör vi?

 
  • Inbjudan till Kristi Himmelfärdsvandring i Valle härad
  • Inbjudan till Pingstkapitel 2019 i Belgien - kommer i mars
  • Inbjudan till Pilgrimsvandring 2019 i Tyskland - kommer i mars
  • Den Franciskanska Pilgrimsrörelsen - en vandringsrörelse
  • Hur startade rörelsen?
  • Vad är Pingstkapitel/samtal?