04. Groep Rotterdam/Den Haag

 

Bijeenkomst groep Rotterdam e.o.

Ria van Klaveren-Tilleman

Persoonlijk wist ik niets van de Kelten.

Herman vertelde ons dat de Kelten voor onze jaartelling uit het oosten kwamen. Er zijn sporen van hen gevonden in Hongarije, Oostenrijk, Itali, langs de Franse kusten en ook in Schotland en Ierland. De Keltische taal vind je onder andere terug in plaatsnamen als Megen, Leiden en Lyon.

Herman legde een kleine kaarsenstandaard op tafel, die versierd was met Keltische motieven: draden die n en dr geknoopt waren, om de verwevenheid van alles met iedereen uit te drukken. Immers, alles hangt met elkaar samen. Ook het Keltische kruis (een kruis zonder corpus) was versierd met die motieven. 7 october is de feestdag van Maria van de rozenkrans. Die datum is gekozen omdat op 7 oktober 1571 de Christenen de Moren versloegen bij een zeeslag.

Franciscus en de Kelten hebben veel overeenkomsten:
-  over beiden bestaan veel dierenverhalen,
-  beiden verwoorden op zintuiglijke wijze hun spiritualiteit: ze spreken alle twee over broeder zon en zuster maan enz.

In de Middeleeuwen ontwikkelden de Kelten een enigszins afwijkende spiritualiteit. De Kelten pelgrimeerden naar Rome . . . Maar een Keltisch gezegde luidde: Als je God niet had meegebracht, vond je Hem in Rome niet’!

En in onze moderne tijd? Laudato si, de encycliek van Paus Franciscus begint met de eerste woorden van het zonnelied: U zij de lof mijn Heer, om zuster aarde, die ons voedt en leidt en verscheidene vruchten voortbrengt, met kleurrijke bloemen en gras. Deze zuster protesteert om het kwaad, dat wij haar hebben aangedaan, vanwege het onverantwoorde gebruik en misbruik van de goederen dieGod in haar heeft gelegd. We vergeten dat wij zelf aarde zijn.

Ook het eiland Iona, voor de Schotse kust, kwam ter sprake. Daar staan oude hoogkruisen met afbeeldingen, die je in het oude Egypte vindt. Een dominee heeft de oude abdij hersteld. Als afsluiting las Herman een Keltisch gebed voor:

-  Zegen voor mij, o God,
-  al wat mijn ogen zien,
-  Zegen voor mij, o God,
-  al wat mijn oren horen.
-  Zegen voor mij, o God,
-  al wat mijn neus mag ruiken.
-  Zegen voor mij, o God,
-  al wat mijn lippen proeven,
-  de noten van mijn zang,
-  het licht dat mij geleidt,
-  al wat ik wil bereiken,
-  al wat mijn wil verleidt,
-  en wat mijn ziel het diepst begeert:
-  de Drie die vragen om mijn hart,
-  en wat mijn ziel het diepst begeert:
-  de Drie die vragen om mijn hart.

Tot ziens bij de adventsviering op 9 december !