03. Groep Brabant

 

Bijeenkomst dinsdag 10 maart 2015

Jose van Puijenbroek

Wij kwamen bijeen in het gastvrije huis van Riet Swagemakers te Goirle. Het gespreksthema was VREDE. Wij vinden en vonden dat nog steeds een actueel thema. Vrede is vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. Het gebed van Sint Franciscus diende als leidraad in het gesprek hierover.Tegelijkertijd hebben wij de integrale tekst van de Vastenboodschap 2015 van Paus Franciscus bij dit onderwerp betrokken. Heel inspirerend!

Nog vol van het recente overlijden van twee trouwe groepsleden hebben wij aan het begin van de bijeenkomst stil gestaan bij het heengaaan naar vrediger oorden van Joyce Knuist-Papen en Wil Bos van Schie. De speelse Joyce en in het bijzonder Wil, die voor groep Brabant van grote betekenis is geweest als secretaris en spiritueel gangmaker. Het heeft ons droevig gestemd dat het bericht van beider overlijden niet op tijd bij ons bekend is geworden. Daardoor was het bewijzen van ‘de laatste eer’ voor een aantal van ons niet mogelijk. Wij hebben hierover met elkaar de volgende afspraak gemaakt. Ervan uitgaand dat de landelijke secretaris geen doorgeefluik is van familieberichten, zal in voorkomende gevallen tenminste de groepssecretaris bericht worden, zodat deze de overige groepsleden kan verwittigen. Wij konden niet bevroeden dat dit spoedig het geval zou zijn.

De volgende bijeenkomst is op 4 juni a.s. bij Annie van Berkel te Boxtel.