14. Actualia

 

Midzomerochtendstrandwandeling 2015

Tussen Wassenaar en Katwijk

Catherine Marie

Zondagmorgen 28 juni 08.30u

De naam alleen al ‘restaurant Duinoord’ zingt van de duinen, de zee, de wind en de meeuwen. Met ons negenen komen wij daar met een kopje koffie of thee bij elkaar voordat wij de wandeling naar de Soefitempel in Katwijk gaan beginnen. Om 11.00u willen wij de universele eredienst geleid door Dhr. J. Witteveen (oud politicus) bijwonen.

Snel: ‘Sac à dos!’ Wij volgen de golven van de duinen. Tijdens het lopen, praten wij met elkaar of zijn wij stil of maken wij kennis met enkele nieuwe deelnemers. Wij lopen door een mooi stuk natuur, tussen zee, aarde en hemel. Wij ontmoeten andere wandelaars, fietsers in een rustig tempo maar ook fietsers ‘à la Tour de France’ dus ‘opzij,opzij’! Op een gegeven moment, zien wij op de top van een duin de goudkleurige koepel van de Soefitempel. Nog ongeveer twee km te gaan.

De eerste deelnemers aan de eredienst nemen plaats in de tempel verlicht door het zonlicht; de zon straalt in al zijn intensiteit door de koepel op het dak. Wij luisteren in stilte naar Indiase muziek. Het thema van deze zondag is verantwoordelijkheid. De eredienst begint. Alle godsdiensten kunnen, volgens de Soefileer, wegen zijn om tot God te komen en ieder kiest de weg die het beste bij hem of haar past. Daarom wordt in de Universele Eredienst voor elke godsdienst een kaars ontstoken als symbool voor het licht dat deze bepaalde godsdienst aan de wereld brengt. Zo ook een kaars voor allen die het licht van de waarheid in de duisternis van de menselijke onwetendheid hebben hooggehouden. Over het onderwerp verantwoordelijkheid wordt een tekst uit de heilige boeken van zes grote wereldgodsdiensten voorgelezen: uit de Hindu Bhagavad Gita, teksten van Boeddha, van Zarathoestra (uit het oude Perzië), het Oude Testament, Nieuwe Testament en de Koran.

Tijdens de toespraak van Dhr. Witteveen, heb ik notities gemaakt net als de bloemen die ik onderweg geplukt heb ....hier is mijn (wilde) boeket:

Onze verantwoordelijkheid houdt in dat we ons
-  bewust zijn van de goddelijk kracht die ons leidt
-  bewust zijn van de signalen die ons de weg wijzen in ons leven
-  onze zwakte overwinnen, onze dagelijks zorgen voor onze levens-behoeften
-  om met deze geestelijke kracht in contact te komen, vraagt deze ons open te staan en los te kunnen laten
-  waar ligt onze verantwoordelijkheid? Waar ligt onze kracht? Ik neem de verantwoordelijkheid op me voor alles wat ik aan kan, wat ik niet aan kan, laat ik over aan God. Wat gedaan is en niet meer ongedaan gemaakt kan worden, laat ik over aan het lot, maar ik voel me verantwoordelijk voor wat me nog te doen staat. Alleen door uw Goddelijke macht kan ik de verantwoordelijkheid van het leven aan.
-  Wij hebben een taak. Hebben wij een vrije wil? Ja, wij hebben een vrije wil. Datgene wat de mens hulpeloos maakt is onwetendheid van zijn vrije wil. De vrije wil is de basis van het hele leven. Wij zijn vrij om te handelen of niet te handelen. Vrije wil is de machtige kracht, de Godskracht, verborgen in de mens en het is onwetendheid die de mens terughoudt van zijn goddelijk erfdeel. Rondom ons heen kennen wij ernstig situaties, evenementen die kunnen ons beïnvloeden. Wij moeten ons niet laten meeslepen maar in de stilte van onszelf naar onze innerlijke goddelijke stem luisteren. Het goddelijke wil in ons werken. Zo kunnen wij dienaars van de goddelijke kracht worden.

Vadan: Dat uw wens mijn verlangen mag worden, dat uw wil wordt tot mijn daad, dat uw woord, Geliefde, mijn spraak wordt, en uw liefde mijn geloof. Dat mijn plant Uw bloemen mag dragen, aan mijn ooft Uw zaad ontspruit, dat mijn hart, Geliefde, Uw luit wordt en mijn lichaam Uw rieten fluit.

Na de zegen, was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan Dhr. Witteveen over het onderwerp. Enkele vragen heb ik zeker onthouden.
-  De verantwoordelijkheid van de ouders? Het is de taak van de ouders om een spirituele manier van leven door te geven.
-  Jongeren en de Soefi beweging? Er is een grote behoefde aan spiritueel leven maar er zijn nog geen vormen die echt aanspreken. Nieuwe vormen moeten gevonden worden. In het onderwijs komt het spirituele leven te weinig aan bod. Er is hoop. Nog veel te doen, het is ook een proces dat moet rijpen, ook bij de jongeren zelf.
-  Keuzes en verantwoordelijkheid? Iedereen is anders dus maakt ook verschillende keuzes om een ideaal te kunnen bereiken. Maar zodra dit ideaal bereikt is, moet je het kunnen los laten.
-  Het leven een droom? Alles gaat voorbij, alles is goddelijk, niets bestaat, alleen God bestaat.

Na de eredienst, gaan wij op de treden van het amfitheater in de tuin rond de tempel zitten. Onze tassen gaan open voor de lunch en we zitten in de zon. Heeeeeerlijk! Daarna nemen we weer de route van strand en duinen richting de parkeerplaats naast Duinoord. En iedereen gaat weer zijn eigen weg. Tot volgende keer lieve compagnons! Ik voel me vervolmaakt. Bedankt voor deze verrijkende zondag.