01. Wie zijn wij?

 

Wat is de waarde van de Tochtgenoten voor jou?

Johny van Hoeve

“De toekomst van de Tochtgenoten gaat alle Tochtgenoten aan!”

Het was een feest van herkenning om jullie antwoorden te lezen.

”O ja, zo zie ik het ook. Hť, dat heb ik niet opgeschreven, maar dat vind ik ook.”

Tijdens het Najaarskapittel (nov. 2014) en in De Roep werd de vraag gesteld: Wat is de waarde van de Tochtgenoten voor jou? Deze vraag werd gesteld als eerste stap bij onze bezinning op de vragen:

Hoe zien we de toekomst van de Tochtgenoten?

en

Waarheen en hoe willen wij ons verder bewegen op deze weg?

TweeŽntwintig prachtige antwoorden mochten we ontvangen. Het liefst zou ik alle antwoorden willen afdrukken, maar dan wordt het een erg lang stuk en gaat De Roep extra veel porto kosten. Daarom volgt hieronder alleen een samenvatting.

Ik heb de antwoorden gegroepeerd onder zeven items. De keuze voor de volgorde van deze items is het Ďaantal keren’ dat er iets over werd geschreven. Item 1 werd dus de meest keren genoemd. Dat wil nog niet zeggen, dat men aan dat item ook de meeste waarde hecht. Die vraag hebben we niet gesteld, dus kunnen we dat ook niet vaststellen. Bij elk item volgen enkele citaten uit de antwoorden.

1. Het voelt als thuiskomen
-  Het is een thuiskomen / thuis voelen / verbroedering/ verzustering;
-  Bij de tochtgenoten ontmoet ik mensen, bij wie ik me thuis voel en die me ondersteunen,
-  vriendschap, gezelligheid en warmte ervaar: Doe maar gewoon mee, het geeft niet wie of wat je bent;
-  Een oude Ďvrienden kring’ met veelal dezelfde Franciscaanse waarden en idealen, waarden waardoor ik me thuis voel. Helaas te weinig bijeenkomsten;
-  Me zodanig thuis voelen, daardoor met elkaar op zoek kunnen gaan naar het essentiŽle.

2. Uitwisseling met elkaar over belangrijke waarden in het leven en me daar mee op te kunnen laden
-  Mensen ontmoeten rond thema’s die met leven te maken hebben;
-  Samen leren leven met waarden van immaterieel belang;
-  De bijeenkomsten die me weer opladen. Waarden die je in je dagelijks leven kunt doorgeven;
-  Ontmoeting met mensen die verdieping willen en zoeken in hun leven;
-  Vele internationale ontmoetingen, vriendschappen en contacten. Ze vormen een klankbord waar ik ideeŽn kwijt kan.

3. Persoonlijke groei
-  Mogelijkheden om binnen bijeenkomsten zelf iets te organiseren een bepaalde rol/ verantwoordelijkheid op je te nemen of een talent te laten zien;
-  Een eerlijke ontmoeting, waarbij een conflict een uitdaging wordt om aan te gaan in een veilige omgeving;
-  Verantwoordelijkheid voor elkaar voelen en dragen;
-  Leren verdraagzaamheid te tonen vooral t.o.v. ouderwetse kerk - en Godsbeelden;
-  Samen zorgdragen voor de groep door taken op je te nemen en uit te voeren;
-  Naast het persoonlijke pad dat een ieder volgt, heb ik bij de Tochtgenoten geleerd om samen onderweg te zijn, zonder vooroordeel.

4. In eenvoud en respect met elkaar kunnen leven
-  Onderweg zijn in ons leven als pelgrim, liefst op pad in de natuur in Nederland en Europa;
-  In deze tijd en in dit deel van de wereld met zijn materiŽle overvloed en onbegrensde mogelijkheden op technische - en andere gebieden is het goed stil te staan, bij waar het eigenlijk om gaat: eenvoudig leven met aandacht voor elkaar. Dat vind ik bij de Tochtgenoten;
-  In eenvoud met elkaar kunnen omgaan en daardoor je met elkaar verbonden weten;
-  Ontmoeting met medemensen, Tochtgenoten, die sober en eenvoudig betrokken zijn.

5. De ontmoeting: open staan voor elkaar, elkaars cultuur en oefenen in samenleven
-  Internationale beweging die onderweg is, die open staat voor elkaar en respect heeft voor elkaars verschillen;
-  De belangstelling die je ervaart in je persoonlijkheid, de ontmoetingen, de stilte die je deelt met de ander;
-  Elkaar aanvaarden, zoals de ander is, dit wil zeggen: geen barriŤres (maatschappelijk/ geloof/ niet geloof)
-  Leren samenleven op tochten met mensen met anderen achter-gronden en gebruiken;
-  (Samen) de wereld en haar geschiedenis verkennen in Nederland en daarbuiten, vaak op plekken die je niet kent.

6. De spirituele aspecten en het leven delen met elkaar
-  Het is de spiritualiteit die mij aanspreekt. Franciscus is een voorbeeld van hoe we willen zijn: betrokken en verbonden met elkaar en met iets hogers wat ons draagt;
-  Soms, niet altijd, een spirituele thuishaven;
-  Basis is de spiritualiteit\(voor mij mag het nog veel universeler) de katholieke basis mogen we meer los laten;
-  De verbondenheid in geloof ervaren;
-  Een voeding: geestelijke uitwisseling met anderen die dit ook proberen;
-  De vieringen die met zorg en toewijding een belangrijke plaats innemen.

7. Meewerken aan belangrijke maatschappelijk thema’s
-  Door onze bijeenkomsten: tonen van respect voor elkaar en elkaars verschillen, interesse in andere culturen, hierdoor wederzijds begrip krijgen en meewerken aan het doel: een duurzame vrede;
-  Vruchtbaar kunnen zijn in een wereld die behoefte heeft aan enthousiaste positief gerichte mensen;
-  Het zou fijn zijn wanneer jongeren rustpunten konden vinden bij de Tochtgenoten;
-  Door mijn werk bij de Tochtgenoten kan ik iets betekenen ten behoeve van belangrijke waarden: zoals open staan voor andere culturen, respect voor de schepping en natuur, eenvoud, interreligieuze contacten. Hierdoor kan ik meewerken aan belangrijke thema’s zoals vrede en veiligheid.