04. Groep Rotterdam/Den Haag

 

Groep Rotterdam/Den Haag

Ria van Klaveren-Tilleman

Op 6 augustus jl. was de tweemaandelijkse bijeenkomst van de groep Rotterdam/Den Haag.

Margo Baars had deze keer het thema voorbereid. Zij had als gespreksonderwerp gekozen voor Clara’s kloosterregels 80 t/m 85 uit hoofdstuk 10.

Hierbij een impressie van de discussie. Hoofdstuk 10 heeft als titel: Over de leiding der abdis en de gehoorzaamheid der zusters en over deugd en ondeugd. Wij, met onze westerse kijk, hadden moeite met zinsneden als: ‘De abdis moet haar zusters nederig en liefdevol terechtwijzen’ (regel 80) en (regel 81) ‘Zusters moeten verzaken aan hun eigen wil en hun abdissen gehoorzamen. Immers, anno 2014 moet je toch voor je zelf opkomen!

Herman de Kruis wees er fijntjes op dat Clara zelf was weggevlucht uit het rijke milieu waarin ze was opgegroeid en haar eigen weg gegaan was.

Regel 82 straalt warmte uit. Hierin wordt een toegankelijke abdis geschetst, die een dienares moet zijn voor al haar zusters. Regel 83 roept de zusters op de onderlinge liefde te bewaren, die immers de band der volmaaktheid is (Kol. 3,14).

Maar dan stuiten we op regel 84! ‘Laten zij die geen school gehad hebben niet geleerd willen worden’. Wij kleuren Clara’s regels in met onze eigen ervaringen, zetten ze af tegen de opvattingen van nu. Clara leefde, net als Franciscus, volgens het evangelie. Ze gebruikte Bijbelteksten als leidraad. Zie in regel 85 Mt 5,10 en Mt 10,22.

Na twee uur waren we nog niet uitgepraat en besloten we een andere keer verder te gaan. Wat zou er staan in de regels 1 t/m 79? We zijn nieuwsgierig geworden....

Tot slot maakte Herman de Kruis ons attent op een nieuwe gedichtenbundel, getiteld: ‘Dichter bij Clara. Haar leven poëtisch verbeeld.’

Woensdag 1 oktober a.s. vindt de volgende bijeenkomst plaats.