04. Groep Rotterdam/Den Haag

 

Twee bijeenkomsten Groep Rotterdam

Tiny Kijzers

De afgelopen maanden is de Groep Rotterdam twee keer bij elkaar geweest.

In december was er een adventsbijeenkomst. Tijdens de viering ging Herman de Kruis voor bij de eucharistie. Na afloop was er een gezellig samen zijn.

Op 5 februari jl. was er weer een bijeenkomst op het vaste adres Hammer-straat 20 te Rotterdam. Er waren 11 Tochtgenoten aanwezig. Na de opening hebben we eerst Dini Klück herdacht. Zij was een trouwe tochtgenoot van de Groep Den Haag toen die nog bestond.

Hierna bogen we ons over de eerste 15 artikelen van de Rechten van de Mens. Zie www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=dut voor meer informatie. In totaal zijn er 30 artikelen.

De opdracht was het voor jezelf meest aansprekende artikel uit te zoeken en toe te lichten. Er volgde een levendige discussie. Er waren ook veel vragen. De aarde is geen paradijs en hoe de Rechten van de Mens te zien naast de tien geboden.

We eindigden de middag met lied 438 uit Gezangen voor liturgie: ‘Voor bijna iedereen’.

Op 2 april a.s. is de volgende bijeenkomst. We zullen dan de overige 15 artikelen bespreken.