03. Groep Brabant

 

Bijeenkomst groep Brabant

José van Puijenbroek

Donderdag 13 juni was er een bijeenkomst van groep Brabant, deze keer in Tilburg in mijn huis. Het gespreksonderwerp voor deze dag was de pauskeuze. Het gesprek werd ingeleid door mij (José) die vooral de reden van aftreden van paus Benedictus toelichtte waardoor het in maart j.l. tot een pauskeuze kwam.

Gebruikmakend van diverse officiële en persoonlijke reacties en de persoonlijke beleving van ieder van ons, hebben we hier zinvol over kunnen praten. De keuze van de nieuwe paus voor de naam Franciscus maakt duidelijk dat hij de armen niet zal vergeten.

Graag hadden wij tijdens onze bijeenkomst het vijftigjarig priesterjubileum van Gé (Ruijs) willen vieren maar hij was helaas verhinderd. Toch hebben we een glas wijn gedronken op zijn welzijn!

Dinsdag 15 oktober was groep Brabant opnieuw bijeen, nu in het gastvrije huis van Riet Swagemakers te Goirle. Het gespreksthema was ‘De zegeningen van het ouder worden’. In de discussie die hierover werd gevoerd kwamen de volgende ervaringen vrij positief naar voren, hoewel er ook werd opgemerkt dat met het vorderen van de leeftijd de ongemakken toenemen.

Genoemd werd het niets te hoeven doen en te genieten van de ruimte in je huis. Meer aandacht kunnen geven aan kleinkinderen in vergelijking met je eigen kinderen; meer dienstbaar kunnen zijn en het hebben van meer tijd in het algemeen. Je hoeft niet zoveel meer, je bent milder geworden voor je zelf.

Bij lichamelijk ongemak is het van belang te weten wat je mankeert; dat geeft rust om er mee te leren leven en bevordert acceptatie van de omstandigheden. Eigen baas zijn en doen wat je zelf wilt in tegenstelling tot afhankelijk zijn van een ander, dat vrijheid belemmerend kan zijn.

Wijsheid, geduld en mildheid komen met de jaren; je hebt meer tijd om dingen te doen die vroeger onmogelijk waren vanwege de beschikbare tijd. Vooral het gevoel van vrijheid werd als weldadig ervaren ten opzichte van vroeger, toen moest je altijd nuttig zijn ter voorkoming van ledigheid! Door de toelichting en voorbeelden van ieder ontspon zich een boeiend gesprek.

De volgende bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 20 maart 2014 in Tilburg bij Bernadette van Aalst. Gespreksthema: ‘Dankbaarheid; Blessing in disguise’.