03. Groep Brabant

 

Verslag van groep Brabant

José van Puijenbroek

Op 12 maart kwamen wij als groep bijeen te Boxtel in het gastvrije huis van Annie van Berkel.

Hoewel we op 5 juni 2012 reeds het thema ‘Voedsel’ hadden besproken, hadden wij nu als leidraad voor ons gespreksthema ‘Voedselsouvereiniteit’ van José Centeno García gekozen.

Lidy Maas was bereid het thema in te leiden. Zij had dit reeds eerder gedaan voor de deelnemers van het Nationaal Centrum in september 2012. Het betoog van Lidy werd ondersteund door visualisering van voedingsstoffen zoals zuivel, groenten, vruchten, vleessoorten e.a. inclusief de energiewaarde van het getoonde product. Er ontspon zich een boeiende discussie.

Later op de dag hebben wij, naar aanleiding van een lezing die Annie had bijgewoond met als thema christelijke cultuur, ook gesproken over herbronning van de kerkgemeenschap, de roeping om bij een kerkgemeenschap te willen horen. Waarbij Frans opmerkte dat “Geloof opnieuw uitvinden nooit zonder twijfels gaat; over de kracht van de menselijke waardigheid”.

Vanwege het conclaaf hebben we gebeden voor licht en inspiratie voor een goede pauskeuze en hebben positieve aandacht besteed aan de scheidende paus Benedictus 16.

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 13 juni bij José van Puijenbroek te Tilburg met als gespreksthema: de pauskeuze.