01. Wie zijn wij?

 

De Tochtgenoten van Sint Frans, wie doet wŠt?

Catherine Marie

Op een zaterdag in juli hadden wij bij Lidy Maas in Boxtel een stuurgroepvergadering met twee gasten uit Limburg. Ik heb vaker ervaren, dat iemand die voor het eerst bij een vergadering aanwezig is, een frisse kijk of een kritische opmerking heeft. Dat ervaar ik als verrijkend en het brengt me in beweging. Tijdens de rondvraag vroeg een van de dames: ’Voor wie is eigenlijk het Internationaal Pinksterkapittel bedoeld? En de andere activiteiten, Nationaal Centrum, Middengroepweekend etc.? Het is voor mij ook niet duidelijk wie wat doet, welke taken zijn er?’ Ik beloofde dat ik daarover iets in De Roep zou schrijven. en ik richt me nu tot die lezer die weinig of niets weet van de Tochtgenoten van Sint Frans.

1) De stuurgroep: deze bestaat uit een aantal mensen (minimaal drie bestuursleden plus enkele gewone leden) die 4 ŗ 5 keer per jaar bijeen komen om te vergaderen over de organisatie van activiteiten en zoals de naam al zegt, het besturen van de beweging in Nederland. De vergaderingen vinden momenteel plaats op zaterdag van 12.30 - 17.30 uur bij een van de stuurgroepleden thuis, we hebben geen vaste plek maar rouleren.

2) CoŲrdinator: de persoon die de activiteiten en het beleid op nationaal niveau coŲrdineert, mensen uitnodigt voor assistentie bij activiteiten, mensen met elkaar in contact brengt en afgevaardigde is bij de Internationale Raad. In andere landen heet deze functie guardian.

3) Secretaris: legt voorstellen en beslissingen van de stuurgroep vast op papier (notuleert), zorgt voor onderlinge communicatie en beantwoordt brieven en e-mailberichten in overleg met o.a. de coŲrdinator en de penningmeester. Zorgt mede voor (reis)informatie aan de deelnemers van de activiteiten en stelt het sociaal jaarverslag op.

4) Penningmeester: beheert de financiŽle zaken en houdt contact met de internationale penningmeester. Stelt het financieel jaarverslag op, zo nodig in samenwerking met anderen.

5) Overige stuurgroepleden: hebben geen speciale bevoegdheid maar dragen bij aan de uitvoering van activiteiten en leveren ideeŽn tijdens de vergaderingen.

6) Spiritueel leider: houdt zich bezig met de spirituele inhoud van de activiteiten, met name tijdens de Internationale Tocht wanneer deze in Nederland plaatsvindt en zo nodig bij Voor- en Najaarskapittel.

7) Troubadour: verzorgt de samenstelling van de liedbundel i.s.m. de beheerder van de internationale bundel. Bedenkt animatie/interactie tijdens (internationale) bijeenkomsten.

8) Kapittelcommissie: een groep Tochtgenoten die nadenkt over het jaarthema en dit vervolgens vorm geeft o.a. tijdens het Najaarskapittel. Er bestaan internationale contacten tussen de diverse kapittelcommissies.

9) Accommodaties: worden gezocht, bezocht en gereserveerd voor de diverse activiteiten. Vaak wordt een verzoek gedaan aan een kerkgemeenschap om gast te mogen zijn. Keukens en bijbehorend materiaal worden verspreid bewaard bij een aantal Tochtgenoten.

10) Redactieraad De Roep: bestaat uit drie personen en komt vier keer per jaar bijeen om de inhoud van De Roep te bepalen. De productie en verzending van De Roep worden momenteel verzorgd in Leersum (zie De Roep en OPROEP).

11) Websitebeheerder: houdt tevens het ledenbestand en adreswijzigingen bij.

12) Internationaal komen dezelfde functies voor: guardian, secretaris, penning-meester, troubadour, spiritueel leider, kapittelleider, webmaster (zie de website www.cdsf.com).

13) Internationale Raad: wordt twee maal per jaar georganiseerd voor afgevaar-digden van de nationale stuurgroepen met de internationale functionarissen. Hier worden beleid en activiteiten besproken en beslissingen genomen.

14) Functies en taken tijdens de tochten: zie op de website 01. Wie zijn wij? en kies vervolgens De Tochtgenoten van Sint Frans, item i.: Taken van de verantwoordelijken

N.B. Vanwege de reiskostenvergoeding aan deelnemers van vergaderingen zijn we genoodzaakt het aantal stuurgroepleden beperkt te houden. Voor de vergaderingen van de Internationale Raad worden in principe slechts reiskosten van twee (nationale) afgevaardigden vergoed.