2012: Zwarte Woud, Duitsland

 

Verslag van de Internationale Tocht 2012

Een stergroep in beweging

Ineke Wouters

Quando si planta la bella cereala, la bella cereala cosi

Voor onze primaire voeding, het brood, moet er gezaaid worden, moet er zorg zijn voor de groei en wordt er geoogst, bewerkt en gebakken voordat we brood kunnen eten: een heel proces. En . . . wat een werk door verschillende mensen verricht! Hoe bewust zijn we ons hiervan? Welke verbinding maken wij met de aarde? Een aarde die alleen schenkt, of een aarde die gezonde zorg behoeft? Weten jullie dat een ‘vijfster’ een mens voorstelt? De vijf punten van de ster zijn het hoofd, de armen en de benen. Was elk van ons een ster die in de groep moest gaan fonkelen?

Hoe en wanneer wordt de bedding gemaakt als individu en met z’n allen? Door de verbinding aan te gaan, met inlevingsvermogen, geduld, tact en warmte. Het is waarnemen en op zoek gaan naar de ander - opnemen - onderzoeken wat beweegt de ander - wat beweegt mij? Wat zijn mijn mogelijkheden en onmogelijkheden? Bewegen tussen sympathie en antipathie en daarmee aan het werk gaan.

Wat was het voor mij een waardevolle ervaring in deze groep, zowel geïrriteerdheid en boosheid, als warme betrokkenheid en werkelijk uit m’n bol kunnen gaan (‘silly’) te kunnen ervaren. Dat geeft aan dat er aan een veilige schaal gebouwd is met z’n allen om dit mogelijk te maken. Ervan te kunnen en mogen leren.

Verantwoordelijk zijn voor een taak kan soms leiden tot grote druk. Maar, als niet verantwoordelijke betekent dat waakzaam zijn naar degenen, die deze taak op zich nemen en hen bijstaan met de mogelijkheden die je hebt. Tochtgenoot zijn betekent: samen op weg - zonder uitzondering - in acceptatie van wie we zijn. Het is ruimte geven, waar het kan, bijvoorbeeld even een eigen slaapplaats hebben of t.a.v. de wandelmogelijkheden korte en langere afstanden.

Voor mijn gevoel hebben we elkaar ontmoet; de essentie van tochtgenoot-zijn. Dat is een blijvende, waardevolle, warme ervaring! Met veel dank aan allen.