06. Voorjaarskapittel

 

Verslag van het Voorjaarskapittel 2012

Ton Coumans

Ergens in Leerdam, na allerlei wegomleidingen, sloeg de tomtom op tilt. Ik had geen idee waar we precies waren en waar we De Meent moesten zoeken. Ik stapte uit, Hennie had iets vergeten en ging terug naar huis. Op mijn vraag naar De Meent beweerde een vriendelijke dame dat die in het verlengde van haar wijzende vinger moest liggen. Het is een waardevolle vinger gebleken. Ik herkende het gebouw. Hier introduceerde Annemieke de inleider van het Voorjaarskapittel in 2008, Marijn van Zon. In 2011 verscheen het laatste deel van zijn ’Handreiking voor een ziel die te voet gaat’ in De ROEP van de WEG. In de zaal zag ik weer de fraaie Kerst-triptiek aan de muur.

Behalve de enkele Tochtgenoten - waar bleven de anderen? - ontmoette ik daar weer gastspreker Michiel Verzellenberg, zoon van Tochtgenotenouders Els en Bèr. Michiel was tijdens de Internationale Tocht in West-Brabant in 1994 leider van mijn groep. Hier, in Leerdam, herinnerden we ons onder anderen broer en zus Alvaro en Gema uit Valladolid. Ik meen dat het Werner’s eerste Internationale Tocht was. Hoe het zij, een kostbare herinnering. Michiel heeft inmiddels een indrukwekkend curriculum vitae opgebouwd. Na een loopbaan bij onder andere de marechaussee stuurt hij nu de organisatie ’Back to Basic’ aan, ’een leer- en ervaringsprogramma voor jongeren die op een uitdagende manier - met grensverleggende sport- en outdooractiviteiten - willen werken aan hun toekomst’. Het programma draait om luisteren, respect, samenwerken, discipline, hygiëne en toekomstbeeld. De jongere wordt niet afgerekend op wat zij/ hij zegt maar op wat zij/hij laat zien aan basisvaardigheden die future proof zijn. De coaches moeten (des)kundige, maar vooral autentieke mensen zijn. Ze komen uit de werelden van jeugdhulpverlening, politie, justitie, sport, onderwijs, defensie en gezondheidszorg. De jongeren kijken dwars door je heen. Ze willen dat er naar hen geluisterd wordt en ze willen iets afmaken. In Michiel’s praktijk blijkt dat vele ouders een ’training’ / proef als deze gemist hebben. Indrukwekkend waren de hoopgevende ’verhalen uit het leven gegrepen’, meer dan anecdotes. Deze presentatie was een ’schot in de roos’. Ik kreeg de indruk dat een groeiend vraagstuk in onze samenleving onder voorwaarden van inzicht en voortgaande inzet met vrucht kan worden aangepakt. Ik spreek hier graag mijn bewondering uit voor de geïnspireerde initiatiefnemers. De website www.btobasic.nl is een bezoek beslist waard.

Na het vertrek van moeder Els en zoon Michiel zocht Catherine met ’de twaalf getrouwen’ de zakelijke toer.
-  Uiteraard werd ieder opgeroepen zich tijdig te melden voor de naderende activiteiten in buiten- en binnenland.
-  Er is een grote kans dat het Nationaal Centrum dóórgaat.
-  De Stuurgroep is in gesprek met een opvolg(st)er voor Catherine.
-  Dinie kon melden dat ondanks een gering ’interen’ de financiële vooruitzichten niet ongunstig zijn. Het blijkt dat de kosten van de Kersttocht - mede als gevolg van een uitgekiend inkoopbeleid - uitzonderlijk laag uitvallen.
-  Het aantal bijdragen lag in 2011 rond 135.
-  De vergadering stemde er mee in dat het saldo van de doelreserve ’Fonds Buitenland’ wordt toegevoegd aan het kapitaal.
-  Uit de enquête omtrent de verzending van De ROEP is niet een overduidelijke voorkeur voor de elektronische versie gebleken. De Roep wordt een andere, bijzonder sobere papieren uitgave. Enkele aanwezigen beoordeelden de beslissingen omtrent de verschijningsvorm als ’te kort door de bocht’ en ’overhaast’.
-  Catherine presenteerde de nieuwe flyer. Mijns inziens werd terecht opgemerkt dat ook hier een kans werd gemist. Een sobere viering sloot dit leerzame Voorjaarskapittel af. Zij die er deze zondag niet waren hebben een belangwekkende presentatie gemist.

En dan nog dit ....

Hennie had een verrassing in petto: de Cantatedienst van de Bach Cantorij in Baarn. Mariken Hanke had ons uitgenodigd, en deze keer moest het lukken. Hanke had een heerlijk en groot aandeel in de uitvoering. Terecht werd zij door de medewerkenden, door het talrijke publiek, en door haar dirigent, de bekende bas-solist, Bas Ramselaar gefeliciteerd met haar ontspannen, intelligente en erg fraaie blokfluitspel. Zelf was zij erg blij met haar duet met de mij onbekende countertenor David Cohen.

Wij hebben genoten.