2011: Las Merindades, Spanje

 

Enkele teksten uit de slotviering in Medina de Pomar

Catherine Marie

Op donderdag 11 augustus 2011 vond in Medina de Pomar de sluitingsviering plaats van de Internationale Tocht in Spanje. Hier volgen enkele teksten uit het boekje van deze viering.

Menselijke waarden

Eenvoud in verbondenheid, vrijheid, gelijkheid, openheid en liefde zijn de belangrijkste menselijke waarden die het evangelie voorstaat en waarmee we zeker een bijdrage kunnen leveren aan de schepping van een nieuwe samenleving waarin alle mensen, gelovig of niet, die de volheid van het leven willen ervaren op persoonlijk en collectief niveau, verbonden zijn.

Binnen de menselijke deugden is de Liefde de grootste, het enige gebod uit het evangelie dat zin geeft aan heel ons bestaan en al onze gedragingen. Geen enkele deugd kan zich volledig ontwikkelen als deze niet vergezeld gaat van liefde. In de confrontatie met de liefde zijn alle waarden secundair. Zonder liefde bereikt de mens niet de volheid van het bestaan.

In het evangelie van Matteus zegt Jezus: ’Heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen...’(Mt 5,45). Ook Paulus zegt het duidelijk in de eerste brief aan de Korintiėrs (13,1-13): ’Al sprak ik de talen van mensen en engelen: als ik geen liefde had, was ik niet meer dan een schetterende trompet, een galmend bekken...’.

We kunnen ons het volgende afvragen: Geven de kerken - alle kerken, niet alleen die met een hiėrarchische structuur, - de waarden door die het evangelie voorstaat?

Dankgebed tijdens de slotviering in Medina de Pomar.

Vader, wij danken u dat u ons het leven schonk, wij danken u dat wij onderdeel uitmaken van deze familie van de Tochtgenoten van St Frans, voor de kans die we hebben andere mensen te leren kennen, andere talen, culturen en landen, op basis van gelijkheid en onderlinge dienstbaarheid, overeenkomstig de aanleg en de talenten van een ieder van ons. Wij danken u voor onze tochten, voor de mogelijkheid te wandelen in contact met Moeder Natuur, voor de dagen dat we met Tochtgenoten uit andere oorden begrip voor elkaar hebben, samenleven, een aantal waarden samen delen en op een eenvoudige manier leven naar het voorbeeld van Franciscus, of zoals Gandhi zei; ’op een eenvoudige manier leven opdat anderen simpelweg kunnen leven’.