16. Contact

 

Belangrijke adressen

Stuurgroep

 • Johny van Hoeve (co÷rdinator)
  • e-mail: joh.hoeve@planet.nl
 • Marianne Penning de Vries (secretaris)
  • e-mail: matpenningdevries@kpnplanet.nl
 • Oscar Wuite (penningmeester)
  • NL52 INGB 0000132 847 / BIC INGBNL2A t.n.v. Tochtgenoten van Sint Frans
  • e-mail: oscar@zoheetik.nl

Nationaal Spiritueel Leider

 • Herman de Kruis ofm (Nationaal Spiritueel Leider)
  • e-mail: hdekruis@hetnet.nl

Kapittelcommissie

 • Els Verzellenberg
  • e-mail: elsverz@gmail.com

Accommodaties

 • Frans van Overbeek
  • e-mail: fransvanoverbeek@hotmail.com

Roep van de Weg

 • Redactieraad:
  • Lydia Bronstring, Catherine Marie en Marianne Penning de Vries
  • e-mail: redactie@tochtgenoten.zijnwij.nl

Adreswijzigingen

 • Rob van der Peet (illustraties en layout)
  • e-mail: robvanderpeet@xs4all.nl
  • NB: geef zo mogelijk tegelijk een emailadres door zodat we ook langs die weg informatie kunnen rondsturen.