06. Voorjaarskapittel

 

Voorjaarskapittel * 26 en 27 maart 2011 * Bergen op Zoom

Zaterdag 26 maart

Marianne Penning de Vries

Ontmoeting en wandeling Een weekend waarin de zomertijd ingaat, een korte nacht staat ons te wachten met een lange namiddag op zondag ter compensatie. De lente laat weten dat het bijna zover is, kortom we hebben al weer geluk met het weer! We ontmoeten elkaar in het café tegenover station Bergen op Zoom rond het middaguur - alleen maar bekende gezichten! Johny, onze gids in West Brabant, leidt ons door de oude binnenstad - grotendeels mooi gerestaureerd - naar de buitenwijken die ongemerkt overgaan in parken en bossen. We steken nog even een snelweg over en komen aan bij het uitgestrekte terrein van een psychiatrische instelling met een aantal markante gebouwen uit het begin van de vorige eeuw. Bergen op Zoom en omgeving zijn in beweging - nieuwe recreatie- en natuurgebieden worden aangelegd maar er is ook nog genoeg oud bos en heide te vinden. Het is al later dan gepland maar gelukkig ontmoeten we op het juiste moment een aardige autochtoon met indrukwekkende hond die ons de snelste weg wijst naar de pauzeplaats. De terugtocht naar Bergen op Zoom gaat linea recta naar de pastorie aan de Burgemeester Stulemeijerlaan. Het is een riante accommodatie die we al kenden van een eerder Najaarskapittel. We worden verwelkomd door de niet-lopers die al bezig zijn geweest het eten voor te bereiden. De pastor wordt uitgenodigd een hapje mee te eten, daarna bereiden we ons voor op het thema van zondag: ’As-Salamu-Alaykum’ (Vrede zij met jou. Welkom!).

Zondag 27 maart

Catherine Marie

AS SALAMU ALAYKUM * Wees welkom Dat waren de woorden die Ria Abboutene-Vonk gebruikte, toen zij zondagochtend met haar lezing begon. Tijdens de Internationale Tocht in Twente ontmoetten wij elkaar in het seniorencentrum in Geesteren en tijdens onze geprekken kwam ik onder de indruk van haar ervaringen. Ik dacht: ’zij is een prachtig mens voor een van onze kapittels’ en ik was heel blij toen Ria ’ja!’ zei op de uitnodiging naar Bergen op Zoom te komen.

AS SALAMU ALAYKUM is een uitnodiging naar twee kanten: ik en de ander / de ander en ik. In haar lezing heeft Ria haar ervaringen als echtgenote van een moslim die bij de Algerijnse Ambassade in den Haag werkzaam was, met ons gedeeld. Zij waren 33 jaar bij elkaar tot het overlijden van haar man in oktober 2005 tijdens de Ramadan (een bijzondere tijd van het jaar voor moslims).

Met veel respect en eerbied citeer ik een korte passage uit Ria’s lezing: ’Dit is de lijn geweest in ons huwelijk; wederzijdse liefde en respect voor elkaar. Ook bij de opvoeding van onze kinderen hebben we getracht ze normen en waarden mee te geven om een goed mens te zijn en respect te tonen naar een ander. Daarbij vooral gericht op het universele van het mens zijn. Er zitten veel aspecten in de islam en het christendom die raakvlakken hebben: ’Wees goed voor de ander. Wie goed doet, goed ontmoet.’

Nadenkend over haar lezing, komen bij mij drie sleutelwoorden naar boven: geduld / Openheid / Verrijking
-  Geduld, ondanks vooroordelen
-  Openheid: de anderen in hun waarde laten. Geen neiging de anderen te willen bekeren tot de islam of het christendom.
-  Verrijking: je leert juist door de verschillen, door je te verzetten tegen de gemakzuchtige neiging een vicieuze cirkel te trekken van vooroordelen, machtsspelletjes in naam van God, Yahwe, Allah, et cetera.

Nog hartelijk bedankt Ria!

Zondagmiddag gingen we verder in die geest: met gesprekken, een viering en een gezamenlijke maaltijd. We gebruikten twee schilderijen van André de Nys (België)(meer weten over de kunstenaar André de Nys die inspiratie vindt in Franciscus van Assisi? Kijk op http://denysan.wikidot.com/persarchief):
-  De kinderen van Abraham waarop drie kruiken te zien zijn als metafoor voor het jodendom, christendom en islam;
-  AUM (Ohm) - het teken van de orientaalse spiritualiteit.

Ik citeer een deel van de lezing als afsluiting van het themajaar ’Oecumenische en interreligieuze dialoog’.

Te midden van de woelige kruistochten (1096-1270), en in strijd met de pauselijke ordinanties, trok Franciscus in 1219 naar de sultan van Egypte, om de aan de orde zijnde meningsverschillen uit te praten... zonder geweld.... zonder machts-vertoon. Tot consensus kwamen ze niet, maar voor het eerst in de geschiedenis was er iemand die uitging van de stelling dat ook in andere godsdiensten waarheidselementen zijn te vinden.

Op het schilderij: Drie kruiken ... de drie kinderen van Abraham (de jood, de moslim en de christenmens), alle drie stevig verankerd in de boeken van Abraham. Het is verheugend vast te stellen dat er een besef groeit voor meer verdraagzaamheid en wederzijds respect, voor meer harmonie tussen de kruiken !

Het AUM-teken rechtsboven staat in de Oosterse spiritualiteit voor het Goddelijke, voor de alles omvattende eenheid die met geen enkel menselijk begrip kan omschreven worden. Aummmmmmmmmmmmmm is ook het geluid, de zoemtoon, die voor hindoes de basis vormt van hun gebeden en mantra’s. Het Oosters denken zoekt in het schilderij naar dialoog met de drie kruiken.