09. Najaarskapittel

 

Bilthoven * 9 en 10 oktober 2010

Zaterdag * 9-10-10 * De wandeling

Marianne Penning de Vries

Op de laatste zonnige en warme zaterdag van deze nazomer, ontmoeten we elkaar bij station Bilthoven voor een wandeling in de omgeving. Met twaalf personen gaan we op pad en we lopen aanvankelijk een gedeelte van de NS wandeling ‘Beukenburg’ richting Landgoed De Leyen. Via een buitenwijk van Bilthoven komen we in het bos bij een klein monument, ‘het Verloren Kerkhof’, ter nagedachtenis aan de in WO II begraven zwervers en onderduikers; onbekende levensverhalen van mensen die vrijheid en gerechtigheid zochten. We staan even stil hierbij en Catherine leest een tekst voor.

Langs schitterende lanen met oude bomen komen we uit in de buurt van de spoorweg en lopen via De Bilt naar natuurgebied Houdringe en genieten van het gevarieerde landschap. Ondanks de gedetailleerde kaart van de omgeving, de eerder gemaakte proefwandeling en de aanwijzingen van de dames van het Utrechts Landschap, maken we toch meer kilometers dan de bedoeling was. Het is beslist de moeite waard: via het Panbos, langs zandverstuivingen en de plaatselijke Golfbaan komen we weer in de bewoonde wereld van Bilthoven. Goed idee, Bregje, om je kompas mee te nemen! Zo vinden we moeiteloos de OLV kerk waar inmiddels Henk gearriveerd is met de boodschappen.

Het is bijna donker maar na een snelle actie in de keuken kunnen we genieten van een voedzaam maal. Energie voor een ‘bonte’ avond zit er niet meer in, voor bijpraten en herinneringen aan de Internationale Tocht in Twente, des te meer. Het was sowieso een lange dag voor de stuurgroepleden daar we in de ochtend, op dezelfde locatie in Bilthoven, de IT 2010 geëvalueerd hebben, zie elders in dit nummer.

Bilthoven en omgeving, een mooie plek in Nederland waar het financieel rijkere deel van de bevolking oververtegenwoordigd is. Zo te zien dan, want in tijden van economische recessie weet je maar nooit waar de klappen gaan vallen. We hopen hier zeker nog eens terug te komen, centraal gelegen plek, aardige mensen in de parochie en wandelmogelijkheden genoeg.

Zondag * 10-10-10 * Het Kapittel

Kees Hoogzaad

Een mooie mix van het zakelijke (0ver een en twee jaar treden stuurgroepleden af, er is geen lange sollicitatieprocedure, we kregen de resultaten van de enquête van de Internationale Tocht in Twente en het spirituele in de vorm van vier inleidingen:
-  aartsvader Abraham;
-  wie is in staat een gesprek aan te gaan met een iman?;
-  getuigenis rond een allochtone hulp;
-  toelichting bij de groepsvragen. Er was een flinke opkomst . Voor de afwezigen volgen hier wat meer details.

Paula vertelde op een frisse manier het oude verhaal, de mythe? van Abraham (Ibrahim) die het heidense Ur verliet in een reis van polytheïsme naar monotheïsme. Hij moest de door zijn vader Thera vervaardigde afgodsbeeldjes verkopen. In Kanaan is hij niet welkom en in Egypte verhult hij zijn relatie met Sarah. Terug in Kanaan verstoot hij tweemaal zijn bijvrouw met zoon Ismaël en krijgt uiteindelijk Izaak die hij, zo begrijpt hij, niet behoeft te doden omdat zijn nieuwe God geen mensenoffers wil.

Wat zouden wij te bieden hebben aan een iman als gesprekspartner? Een dialoog vergt nogal wat. In de bijbel vind je weinig oecumenische dialoog volgens inleider Maarten: het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw... Maartens tekst vind je ook bij deze Roep, vandaar hier geen details. Wel een vraag naar aanleiding van de Inleiding: Is er niet het risico dat wij ons vertillen aan steeds weer nieuwe jaarthema’s?

Joop dankt voor het meeleven rond ziekte en overlijden van Luud. Hun hulp Fatmah werd als een soort dochter door Luud gecoacht. Haar man vond het goed dat zij na het overlijden van Luud alleen met Joop in huis was om te werken: ’Ga maar naar papa’; ook hij was deel van de familie geworden

Riky Dörfel gaf ons na een korte inleiding over de drie godsdiensten vragen mee voor discussie in kleine kring over o.a. verschillen in gebruiken, feesten.

Dank zij de goede organisatie, inleidingen, catering, de zon, was het tochtgenoot-gevoel weer daar!