2008 Internationale Tocht: Tours, Frankrijk

 

Tours 2008, verslag 3

Het gebeurde in Frankrijk

Joop Wesenaar

Voor onze groep ‘Carmen Conde’ kregen we als opdracht om met de slotveillée ‘iets’ te doen met Leonardo da Vinci. De opdracht was wat vreemd, omdat we negen dagen lang - soms zeer moeizaam - bezig waren geweest met ‘de vrouw in het christendom’ en de groep weinig of niets had met Leonardo.

We besloten om Leonardo da Vinci het Laatste Avondmaal te laten schilderen en hem ook wat vrouwen te laten kiezen als apostel om zo het jaarthema erbij te betrekken. Adrianus leek de meest geschikte persoon om als Jezus te fungeren en hij stemde in met deze rol.

Toen we, enige dagen voor het einde van de tocht, ’s avonds om 10 uur, met de eerste repetitie wilden beginnen, kwam Adrianus de zaal binnen en liep meteen weer door naar buiten met de woorden: ‘Het is te laat voor mij om nu nog mee te doen, stelletje nachtbrakers, ik ga naar buiten, naar de hemel!.’ En weg was Adrianus. Nu waren we zoiets wel van hem gewend en iedereen accepteerde dit dan ook.

De volgende ochtend tijdens het ontbijt stond Adrianus op en vertelde ons:

Ik ben vannacht echt in de hemel geweest. Vraag het maar aan Lilian. Zij sliep ook buiten en heeft me daar niet gezien (Lilian glimlacht maar wat). In de hemel ontmoette ik mijn vader en moeder. En mijn moeder vertelde me drie parabels, die ik aan jullie door moest geven:

In de eerste parabel is de man de zee, die het schip, de vrouw, draagt.

Bij de tweede parabel is de man het wijnglas, en de vrouw is de wijn die in het glas flonkert.

De derde parabel gaat over de man die materiaal (lappen, garen, enz.) aandraagt en de vrouw die daar mooie kleding van maakt.

En ik ben naar de aarde teruggekomen om jullie dit te vertellen.

Natuurlijk werkte Adrianus mee aan het schilderstuk, zette een levensechte Jezus neer en had daar veel succes mee. Maar de parabels over de rol van man en vrouw vormden toch zijn grootste geschenk aan de groep.

Themaboekje

Het tijdens de Tocht gebruikte themaboekje voor kapittel- en spiritueelleiders is voor geïnteresseerden op te vragen bij Annemieke van der Peet-Bos. Gratis via e-mail of via de post, tegen betaling van de onkosten.

Nous avons trouvé beaucoup d’objets après le GPI

Na de Internationale Tocht rond Tours zijn in die streken 18 voorwerpen aangetroffen die wellicht een niet-franse eigenares / eigenaar hebben. Een dergelijke interpretatie van ‘partager’ werd kennelijk niet beoogd, want Bruno Padulazzi, de nationaal leider van Frankrijk heeft deze 18 voorwerpen gefotografeerd om zo een bijdrage te leveren aan het herstel van de relatie tussen voorwerp en eigenares / eigenaar. De deelnemers aan de Internationale Tocht 2008 vinden in hun enveloppe een overzichtsfoto in kleur van de betreffende voorwerpen, met een procedurevoorstel voor retourontvangst.