2008 Internationaal Kapittel: Nivezé (Spa), België

 

Pinksterbloempjes van het Kapittel in Nivezé

Kees Hoogzaad

Met enige huiver vanwege het onderwerp ging ik naar België. Geďnspireerd door de vieringen, gezangen en ontmoetingen keerde ik huiswaarts. Het weekend begon met een spel over het thema ‘De vrouw in de Kerk en in de wereld’. Het spel beeldt de positie van de vrouw uit als moeizaam, ingesponnen als zij is in een web van obstakels. Ze zit er weliswaar middenin, maar trekt niet aan de draden. Een knot wol wordt afgewikkeld en naar elkaar toegeworpen bij het tegelijk noemen van de naam van de ontvanger. Zo ontstaat tussen de deelnemers een web. Ondertussen wordt er genoteerd wat men ziet als belemmeringen voor de emancipatie van de vrouw zoals: patriarchaat, traagheid, macht en angst ...

De getuigenissen van Annastina en Els spitsen de problemen toe op het werk binnen de kerkelijke macho-structuren. Het vertrouwen toch veel zinvols te kunnen doen binnen het instituut doet hen doorgaan en werkt ook inspirerend voor anderen.

In de avond volgt een korte wandeling langs staties over vrouwen met verdiensten binnen of buiten de Kerk. Zondag wordt er voor de eucharistie (waarin Sheana en Germain - de volgorde is misschien niet helemaal juist - voorgingen en nog vele vrouwen worden genoemd) gediscussieerd in groepen over afbeeldingen van de vrouw in kranten en tijdschriften met de opdracht: Hoe worden ze afgebeeld, welke teksten staan erbij, welke boodschap wordt al dan niet beoogd etc..

De discussie wordt vervolgens samengevat op vijf kaarten. Mijn groep beeldt de levensloop uit van een vrouw van negentien jaar die gaat studeren en dit niet kan combineren met het hebben van een kind (abortus) - als dertigjarige moet kiezen tussen carričre of gezin - met veertig afziet van het krijgen van kinderen in verband met de risico’s en - als vijfenzestigjarige met kunst en vliegwerk alsnog een kind ter wereld brengt. Dit onderwerp naar aanleiding van de aanbevelingen van gynaecologen jonger kinderen te krijgen met energiekere ouders en de noodzaak dit van overheidswege mogelijk te maken.

Tussen vier en half zes mag onze groep zich buigen over het onderwerp ‘Stel je een wereld voor zonder mannen’. Velen zagen deze laatsten als de grote boosdoeners bij vrouwenemancipatie! Van de discussie dient een sketch gemaakt te worden.

Sketch in vijf bedrijven: 1. Een virus doodt alle mannen. 2. Vrouwen in alle beroepen (bel de ANWB, je krijgt een vrouw). 3. Het jaar 2075: het lege toneel verbeeldt het einde der mensheid 4. Tenzij men aan klonen gedacht heeft. 5. Beter een nieuwe schepping van de mens waarbij Adam gevormd wordt uit een rib van Eva.

Zaterdagavond veel zang, zondagavond dans en disco door Peter die het hele weekend muzikaal opluistert en de geluidsapparatuur verzorgt.

Tijdens de meditatie maandag zat ik bij een beekje toen iets bruins door het droge deel van de bedding liep. Het sprong op de muurtjes van een bruggetje en verdween: een eekhoorntje. Een dier dat zorgt voor een wintervoorraad. Symbool van zorg, van het vrouwelijke.

In de slotdienst met Sheana delen we brood uit verschillende landen en volgen in de tekstboekjes de gebeden en litanieën die ieder in de eigen taal kan meebidden

De locatie met catering was het werk van de Belgen, de voorbereiding en de presentatie lag vooral in handen van de Spaanse tochtgenoten. Om praktische redenen zijn er geen Pinksterkapittels in Spanje. Deze co-productie verdient het herhaald te worden! Hulde ook aan de vertalers en tolken.