2. Vad gör vi?

 

(GIF) Skriv ut

Hur startade rörelsen?

Franciskanska pilgrimsrörelsen växte fram i mellankrigstidens Frankrike. Några år med extrem nationalism, rasism och vapenskrammel mellan Frankrike och Tyskland.

Titta in på engelska sidan.

1926 genomför man i Paris en kongress; “UNGDOM FÖR FRED”. Över 5000 franska och tyska ungdomar deltar.

1937 (JPG) De drivande krafterna var en ung fransman, Joseph Folliet, journalist, poet, universitets-lärare i filosofi och samhälls-frågor samt en ung tysk teologi-studerande i Paris, något ovanligt vid den här tiden, med namnet Frans Stock.

Vid påskhelgen 1927 efter en tvådagars vandring, inbjöd de till en sommarvandring för ungdomar under en vecka i Saint Odile i Alsace.

1937 (JPG)

Detta var starten och den första vandringen med den rörelse som senare fick namnet: ”Franciskanska pilgrimsrörelsen”.VARFÖR DEN HELIGE FRANCISKUS? :

Den helige Franciskus samlar all längtan för fred, rättvisa, solidaritet och glädje, ett sätt att leva livet och Evangeliet, något som ungdomarna på kongressen 1926 eftersträvade. Därför valde de Franciskus som modell och förebild.

(JPG)
Örkelljungavandringen 1986

Franciskanska Pilgrimsrörelsen i Sverige grundades 1986 som en självständig gren av den Internationella Franciskanska Pilgrimsrörelsen, och vill inspirera till att följa i Jesu fotspår genom samlingar och vandringar där ekumenik, enkelhet och internationella kontakter är grundstenar.Franciskusvandringar arrangeras varje år som den viktigaste mötesformen för rörelsen. Dessa vandringar är öppna för alla. Vandringen är inte prestationsinriktad utan utgör en viktig umgängesform så att alla åldrar kan deltaga. Enskilda personer, hela familjer, ungdomar, barn och äldre.

Tillbaka