1. Vilka är vi?

 

En rörelse som välkomnar

(GIF)
På väg logotype

Vi inspireras av den helige Franciskus av Assisi, som vi betonar med följande aspekter:

Vägen - Vandringarna som vi gör under året knyter an till en gammal pilgrimstradition. Vi eftersträvar, ett mer socialt rättvist samhälle och vi befinner oss alltid på väg mot detta.
Enkelhet - Kampen för Fred och Rättvisa, kräver en lätt ryggsäck. Vägen är lång. Ju mindre vi har att bära desto större möjligheter har vi att fullfölja våra visioner.
Naturlighet - Kontakten med naturen får oss att vänja oss vid enkelheten och spontaniteten. Luften, solen, regnet, berget och tistlarna. Tiden lär oss transparens och naturlighet.
Fred och rättvisa - Franciskanska pilgrimsrörelsen baserar freden i rättvisan, i vår omgivning, i skolan och på jobbet, i familjen, i kvarteret, i din kyrka och bland dina vänner. Fredens namn heter Rättvisa.
Solidaritet och syskonskap - Vi välkomnar alla människor oberoende av ålder, ras, kön, kultur, eller politisk och religiös tro. Här möts människor från olika religiösa sammanhang (lutheraner, anglikaner, protestanter, evangeliska, katoliker, med flera) och sökande människor från andra sammanhang.

PDF - 188.8 kB
Några dagars liv i kommunitet

I syskonskapet är stora och små, man och kvinna lika. Alla får vi plats om vi söker mening i livet med syskonskap och solidaritet, speciellt med de mest utsatta i samhället.

(GIF) Skriv ut

Tillbaka


IMG/pdf/Att.pdf (188.8 kB)