2018: Picos de Europa

 

De Internationale Pelgrimstocht 2018

Sheana Barby

Nagekomen tekst voor zomaar een dag tijdens de IT in Spanje (auteur Sheana Barby)

De reis (uit het boek Exodus):

Toen de HebreeŽn onder leiding van Mozes ontsnapten uit Egypte zwierven ze vele jaren door de woestijn voordat ze het beloofde land bereikten. Het leven was hard en eten schaars; maar wanneer ze voorzichtig waren was er genoeg. Voortdurend werd er geklaagd dat het beter zou zijn geweest als ze in Egypte waren gebleven; gemakshalve vergetend dat ze daar slaven waren. Ze ruzieden onderling op zoek naar nieuwe leiders en nieuwe afleiding. Voortdurend werden ze uitgedaagd onder weg door andere stammen. Het was verre van gemakkelijk en velen stierven. Maar geleid door de kolom van wolken en vuur bereikten uiteindelijk velen toch het hun beloofde land.

Op reis gaan is nooit gemakkelijk - vooral als je niet weet wanneer de reis eindigt, hoe lang je erover doet en welk welkom je te wachten staat. Soms is het doel van de reis wel duidelijk, maar dat brengt nog geen eind aan alle geruzie en onenigheid tussen hen die het beter denken te weten! Welke talenten zijn nodig om een reis te maken? Moed, sterkte, geduld, tolerantie etc. Goede ogen en oren om de route te vinden, vaardigheden om te koken wat er voorhanden is, voorraden aanleggen, kleding repareren. Wan-neer Jezus onder weg was om te preken en te onderwijzen waren er anderen om hem te ondersteunen, met alle praktische zaken die hij dan nodig had.

Als wij onderweg zijn, waar vinden wij dan onze wegwijzers voor onze tocht? Wie begeleidt ons op onze weg; waar zijn onze bronnen - mentaal, spiritueel en praktisch? Een oud Keltisch gedicht:

Ik zag een vreemdeling gisteravond. Ik legde voedsel bij de plek om te eten, Drank bij de plek om te drinken, Muziek op de plek om te luisteren. In de naam van de heilige Drie …ne God Zegende de vreemdeling mij en mijn huis, Mijn vee en mijn geliefden. En de leeuwerik zong in haar lied: ĎOh, hoe vaak, Gaat Christus vermomd in bedelaarskleren. Oh, hoe vaak, Gaat Christus vermomd in bedelaarskleren.’