09. Najaarskapittel

 

Vredesvlam

Ricky Rieter

Met een aantal tochtgenoten van St. Frans verbleven we het weekend van 10-11 november 2018 in De Wonne, een woongemeenschap te Enschede.

De elfde november is ook de dag waarop honderd jaar geleden de wapens werden neergelegd na de eerste wereldoorlog (1914-1918). Het dodental van deze immense oorlog is onvoorstelbaar groot. Miljoenen lieten daarbij het leven. Het sluiten van die vrede is in de betrokken landen, maar ook in eigen land, uitgebreid gevierd met klokgelui, met vieringen, met woorden, met sym-bolen.!

Daags voor deze herdenkingsdag van Honderd jaar Vrede was er een conferentie en een concert, onder andere in het Vredespaleis te Den Haag. In die conferentie werd het thema VREDE op bijzondere wijze belicht door meerdere sprekers. Wat hebben die honderd jaren gebracht? Waar staan we nu? Hoe gaan we verder?

Als tochtgenoten van Sint Frans hebben we aan de organisatie van deze conferentie laten weten hoezeer we ons aangesproken voelen. We hebben verteld dat ook wij kleinschalig zoeken naar vrede, binnen de mogelijkheden die we hebben. Onder andere door nationale tochten te organiseren rond een bepaald onderwerp, en ook jaarlijks in internationaal verband bezinnend bij elkaar komen. We ontvingen per omgaande een hartelijk dankwoord. De leden van de conferentie en ook wij zijn er ons van bewust dat we door samenwerking onze mogelijkheden verbreden en dat juist crisissituaties de geëigende plekken zijn om daadwerkelijk aan vrede te werken.

Op zaterdag leidde Carla Berbee, tochtgenote van St. Frans, en nu wonende in De Wonne, als lid van de kerngroep van deze woon- en leefgemeenschap, ons rond in het gebouw. Zo stonden we ook stil bij de Wereldvredesvlam in de Wintertuin, de verbinding (vroeger was het gewoon een straatje) tussen het oorspronkelijke gebouw van de Wonne en het aangebouwde gedeelte waar mensen die op een of andere wijze in de verdrukking zijn gekomen, tijdelijk mogen wonen.

Wereldvredevlam

In Noord Wales zijn op 31 juli 1999 zeven vlammen bij elkaar gekomen vanuit vijf continenten. Vanuit die zeven vlammen is er een achtste ontstoken waar-van het licht de wereld door gaat. Het is als het ware een reizend licht geworden over allerlei grenzen heen. Zo brandt er nu op meerdere plaatsen in Nederland de Wereldvredevlam. Allereerst in Den Haag naast de toegangshekken van het Vredespaleis. Op een paneel bij het monument lezen we:

MAY ALL BEINGS FIND PEACE

Bij het monument is een pad gelegd met 196 steentjes namens 196 landen. Men wordt uitgenodigd om meditatief een wandeling te maken langs al die steentjes met een bede in het hart om vrede.

In de Wonne staan we bij de Wereldvredevlam die sinds 21 maart 2012 op deze plek een goede uitstraling heeft. Hier komen mensen samen van ver-schillende levensbeschouwingen en wereldreligies. Deze plaats is tot universele plek geworden voor het ervaren van geloof, hoop en liefde.

Staande bij de Wereldvredevlam, met op de achtergrond een schilderij van Nelson Mandela, de man die in zijn leven tot teken van vrede is geworden voor de hele wereld, werden ook wij stil met onze blik op de vlam en met onze gedachten bij dit indringende onderwerp.

Aan de muur achter de vlam hangt een tekst die betrekking heeft op het verbreiden van de vrede over de hele wereld. Het meeste indruk maakte op mij de oefening die onderaan vermeld werd. Ik zeg het met eigen woorden. Het is een suggestie om zelf een moment van vrede in te bouwen in je dagritme. Dat kan alleen thuis bij het branden van een kaarsje, of hier bij deze vlam, of bij een wandeling in een bos, of op welk ‘verloren’ ogenblik ook.... Elke individuele of gezamenlijke vrede die ‘ingeoefend’ wordt, zal een positieve bijdrage zijn, hoe klein ook, aan de vrede in de wereld. Zoals een vlam het licht verspreidt in de omgeving, zo zal ook de vrede zich verspreiden om ieder persoon die regelmatig zelf vrede wórdt! Wat me bijbleef is dit:

Neem de tijd, ontspan jezelf, laat even al het andere los en adem langzaam vrede in.... en vrede uit..... wees erin aanwezig...... wórd vrede.....

Herhaal deze oefening meerdere keren en blaas bij het uitdoen van de kaars (in eigen huis), de vrede naar de wereld die op jouw vredesaandeel wacht. Zoek dagelijks een moment om de vrede in te oefenen, geloof in de kracht hiervan en de wereld zal veranderen!

Vrede komt niet aangewaaid, aan vrede moet gewerkt worden, vrede begint in eigen hart en steekt het vlammetje in de ander aan! Word mens van vrede!