14. Actualia

 

Midzomerochtendwandeling 2018

Marianne Penning de Vries

Van Wassenaar naar Katwijk aan Zee (en terug)

Traditiegetrouw komen we op zondagmorgen 24 juni om 08.30u bijeen op de parkeerplaats van hotel/restaurant Duinoord (Wassenaarseslag 26, 2242 PJ Wassenaar). Vanaf Duinoord is het ongeveer 5,5 km lopen naar Katwijk (door de duinen), afhankelijk van de route. Ter plekke kiezen we of we via het strand of door de duinen gaan of dat we een combinatie van de twee maken. Aan de zuidkant in de duinen bij Katwijk ligt de Soefitempel. Elke 1e, 3e en 4e zondag van de maand is er om 11.00 uur een universele eredienst. Kijk voor info ook op www.soefitempel.nl

Gelezen op de website van de soefibeweging:

De Eredienst

“Voor een soefi is de verscheidenheid in namen en vormen van religieuze richtingen als een sluier over het fenomeen van de Geest van Leiding die zich continu manifesteert op alle niveaus van evolutie.” De eredienst zoals door de soefibeweging georganiseerd, de universele eredienst was de hoop en het verlangen van alle grote profeten: dat het licht in alle verschillende namen en vormen zoals hindoeïsme, boeddhisme, judaïsme, christendom, islam bij iedereen bekend moge zijn. Het doel van de universele eredienst is om de eenheid van religieuze idealen te bevorderen. Op het altaar staan zeven kaarsen die het Goddelijk licht voorstellen dat tot de mensheid is gekomen door achtereenvolgens: het hindoeïsme, het boeddhisme, het zoroastrianisme, de joodse godsdienst, het christendom, de islam én: ‘al degenen, die bekend en onbekend aan de wereld het licht van de waarheid hebben gebracht te midden van de duisternis van de menselijke onwetendheid’. Voor de kaarsen, die tijdens de dienst worden aangestoken aan het Godslicht dat boven het altaar hangt, liggen de heilige geschriften van die godsdiensten, waaruit een korte passage over het voor de dienst gekozen onderwerp wordt voorgelezen. Deze ‘liturgie’ geeft aan mensen die behoren tot verschillende religies een mogelijkheid om samen te ontdekken dat er één bron is van waaruit alle geschriften zijn gekomen. Het Soefisme erkent alle Profeten als brengers van één Boodschap; het aanvaardt de essentiële eenheid van alle religieuze idealen.

Adres Soefitempel

Universel Murad Hassil, Zuidduinseweg 5 - 2225 JS - Katwijk aan Zee

Op de site OV 9292 kan je zien hoe je bij de Wassenaarseslag komt op zondagmorgen. Bus 90 van Connexxion komt het dichtst in de buurt (vertrekpunt vanuit Leiden en vanuit Den Haag C.S.) Vanaf de bushalte van Bronckhorstlaan in Wassenaar is het nog 2,5 km. lopen via de Wassenaarseslag naar Duinoord. Het gemakkelijkste is met de auto te komen! De terugweg voert door de duinen naar hotel/restaurant Duinoord (detailkaart aanwezig).

Meenemen

Proviand voor onderweg, regenkleding en toch ook maar zonnebrandcrème/petje, een goed humeur en een ‘open mind’.

Overnachten op zaterdagavond 23 juni in de buurt van Delft/Rotterdam: in overleg.

Aanmelden voor de wandeling kan per e-mail via: matpenningdevries@kpnplanet.nl of telefonisch via Johny of Marianne.